Pas op met deregulering zorginstellingen

Begin juni 2011 nodigde de regering de zorginstellingen uit om aan te geven welke regels en voorschriften in de praktijk voor problemen zorgen. Ook vroeg de regering de instellingen om oplossingen aan te dragen. Dat klinkt mooi en slagvaardig. Maar is het wel zo mooi? Gaat het misschien ten koste van de kwaliteit van de zorg en van de veiligheid? Of van de medezeggenschap van clienten of hun verwanten?

Eind december 2011 publiceerde het Ministerie het resultaat van de oproep van juni: een waterval van klachten en oplossingen, rijp en groen en veel teksten waarin de frustraties van medewerkers van zorginstellingen tot uiting komen. Ook veel op het eerste gezicht serieuze voorbeelden van, als je er met enige afstand naar kijkt, vreemde teksten van regels en voorschriften, waar je soms geen touw aan vast kan knopen. En die dikwijls tot grote ergernis leiden. Goed dat wat opschoonwerk wordt gedaan.

Maar er zitten ook teksten bij, die als een probleem van de instelling worden gerapporteerd, maar die, als de bijgeleverde oplossing zou worden gevolgd, de belangen kunnen schaden van de clienten van de instellingen. Veel teksten van regels en voorschriften zijn n.l. gebasserd op een moeizaam tot stand gekomen compromis, bijvoorbeeld bij de behandeling van wetsontwerpen door het parlement. Zo'n compromis en dus de tekst daarvan, blinkt onvermijdelijk dikwijls niet uit door helderheid. Het zo maar eenzijdig veranderen van zo'n tekst door een partij doet geen recht aan de belangen van de andere partij die bij het compromis was betrokken. Onder partij kun je niet alleen een politieke partij in het Parlement verstaan, maar ook een belangenorganisatie van wie het standpunt in het parlement door een partij, die het zelfde standpunt had, werd vertolkt. Zo gaat dat in de praktijk dikwijls. Alle ontvangen reacties van instellingen zijn hier te lezen: http://www.vgn.nl/artikel/10741 

Het wijzigen van teksten in het kader van een poging tot het 'regelarm' maken van de wet- en regelgeving waaraan instellingen moeten voldoen, zou daarom alleen moeten kunnen plaats vinden in nauw overleg met ook de belangenorganisatie van de clienten, in geval van regels en voorschriften die van belang zijn voor mensen met een verstandelijke beperking met Platform VG. Helaas gebeurt dat niet, zelfs niet nadat Platform VG tegen deze procedure bezwaar had gemaakt. Dat is een kwalijke zaak omdat de kans bestaat dat nu langs een achterdeurtje wet- en regelgeving die bepalend zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, op een manier worden veranderd die niet in het belang is van de clienten. Met misschien de beste bedoelingen van de zorgmanagers, maar zij beoordelen de wet- en regelgeving en de voorschriften toch ook vanuit een ander perspectief.

Overigens: als we het nu hebben over taalgebruik: waarom plotseling de al jaren gehanteerde en prima woordkeus 'deregulering' vervangen door de wat verhullende term 'regelarm'? Juist als je heldere teksten wil hebben, moet je dat niet doen onder de vlag van een verhullende term.